Preporučena metoda za merenje unajmljivog prostora

Ova preporuka definiše tražene uslove i koncept merenja prostora za najam; svrstava razna područja u različite kategorije najma; objašnjava principe definicije prostora i na osnovu toga predlaže metodu za analizu i kalkulaciju prostora za najam. Takođe uvodi koncept odnosa vrednosti najma. Ova kalkulacijska metoda se preporučuje u slučaju zgrada koje imaju više zakupaca , iako se može primeniti i kod nekretnina koje imaju jednog zakupca.