Popunjenost naših kapaciteta uveliko možemo i zahvaliti portalu Kancelarija Info.

Sarađujemo s portalom Kancelarijainfo.rs od 2014, uz čiju pomoć i kroz vrlo uspešnu saradnju održavamo kapacitete naših kancelarijskih prostora popunjenim.

Brza i efikasna komunikacija sa njihovim timom doprinela je uspešnoj saradnji na svim nivoima.

Preporučujemo rad s Kancelarijainfo.rs kao efikasnim kanalom za pronalaženje novih zakupaca, kao i za promovisanje i podizanje vrednosti brenda, kako na lokalnom tako i na međunarodnom tržištu.

 

Dario Tomljenovic

Area Manager, IWG plc