ALBA INVEST ispred Danube Business Center-a o Kancelarija Info portalu

Zahvaljujući angažovanju i podršci, uspeli smo da na najefikasniji i najbrži način dođemo do krajnjih korisnika, što ovu uslugu čini neprocenjivim resursom za sve koji žele da ponude svoje prostore.