Platforma nam je omogućila jednostavan način da predstavimo naše prostore potencijalnim zakupcima. 
Sa intuitivnim alatima za unos detalja o našim kancelarijama i efikasnim mehanizmom za komunikaciju sa zainteresovanim stranama, ova platforma je značajno pojednostavila proces iznajmljivanja. Zahvaljujući angažovanju i podršci, uspeli smo da na najefikasniji i najbrži način dođemo do krajnjih korisnika, što ovu uslugu čini neprocenjivim resursom za sve koji žele da ponude svoje prostore.

 

Katarina Marković

Marketing Manager

Alba Invest