Slobodnog poslovnog prostora u svakom kvartalu sve manje

Beogradski istraživački forum predstavlja tržišne pokazatelje za drugi kvartal 2014. godine – ukupan zakup kancelarijskog prostora, cene zakupa i stope prinosa poslovnog prostora A klase – kao uspešan rezultat zajedničkog rada istraživača sa ciljem da se ponudi dosledan, tačan i transparentan pregled tržišta.

Pročitaj više »