Predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Projekta za bolje uslove poslovanja koji sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), predstavili su članovima te grupe najvažnije reforme predviđene ovim Nacrtom zakona. 

Predstavnik USAID-a Dušan Vasiljević kazao je da bi donošenjem ovog zakona trebalo da bude olakšana procedura za dobijanje dozvola i smanjena cena gradnje i da se zbog toga očekuje više ponuda za izgradnju. 

Članovi Ekonomskog kokusa dogovorili su se da se na sledećem sastanku diskutuje o zakonskim rešenjima u oblasti inspekcijskog nadzora, arhivske građe i energetike. 

 

 

 

 

Izvor: eKapija