Trenutno, GTC kupuje 40 GWh energije godišnje iz obnovljivih izvora i obnovljivih rešenja zahvaljujući sporazumu sa MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Kompanija takođe doprinosi ekološki prihvatljivoj proizvodnji električne energije postavljanjem svojih solarnih panela na krovove poslovnih zgrada kako bi se proizvelo do 10 procenata potrebne električne energije za imovinu.

Uz povećane investicije u energetsku efikasnost ove godine, GTC predviđa uštedu energije na nivou svog portfolija od 20 procenata. Kako je poslovna zgrada Duna Tower već postigla takvo smanjenje potrošnje energije u 2019. godini, realan je cilj da sve nekretnine smanje potrošnju energije za jednu petinu do 2025. godine.

Ovo će se prvenstveno postići nadogradnjom sistema za hlađenje i grejanje, modernizacijom liftova, ugradnjom toplotnih pumpi i implementacijom inteligentnog osvetljenja i sistema upravljanja zgradama. Ovo ne samo da smanjuje operativne troškove za stanare, već i kompenzuje neznatno višu nabavnu cenu predviđene potrošnje zelene energije.

 

Izvor: Properti-Forum