Rekonstrukcijom napuštenog objekta u Beogradu nastala je zgrada koja nudi dah savremenog na samouveren, ali nenametljiv način.

Po projektu beogradskog biroa dA.dizajnarhitektura i beogradskim studijom Meta Architects kao koautorom, urađena je rekonstrukcija poslovnog objekta na Senjaku, smeštenog na 2.500 kvadratnih metara.

Izazov pred projektantskim timom bio je da nezavršen i napušten objekat, inicijalno planiran za stanovanje, prilagodi novoj, poslovnoj nameni, i da mu, u okviru značajno ograničenih mogućnosti kakve je nametalo postojeće stanje, udahne život na način primeren lokaciji i vremenu koje predstavlja, navode za naš portal autori.

Imperativ je, dodaju, bio da se redizajniranjem u okviru postojećih gabarita odgovori svim potrebama klijenta, te su rešenja tražena kroz funkcionalnost, materijalizaciju i potcrtavanje onih oblikovnih karakteristika koje se mogu inkorporirati u savremeni arhitektonski izraz.

Reorganizacija prostora na svim etažama

Objekat se nalazi na padini Senjaka ka mostu na Adi. Njegovo susedstvo čine ambasade, manje poslovne zgrade kao i porodične kuće. Među nekim od mlađih objekata primetna su odstupanja od starijih stilskih određenja u neposrednom okruženju.

U takvoj situaciji, i uz pomenute okolnosti koje su ograničavale nivo projektantske intervencije u konkretnom slučaju, ideja je bila da se u procesu redizajniranja objekta novim rešenjima zamene oni elementi koji nisu u potpunosti korespondirali ni sa kontekstom, ni sa aktuelnim izrazom, ni sa budućom namenom.

Novim projektom predviđena je funkcionalna reorganizacija prostora na svim etažama, zamena materijala i završnih obrada svih zidova, plafona i podova, ukidanje i izmeštanje postojećih toaleta, zamena postojećih fasadnih vrata i prozora, intervencije i korekcije na fasadi, izrada novih pregradnih unutrašnjih zidova i izrada novih unutrašnjih zastakljenih pregrada, dekorativnih oblaganja, kao i nabavka i postavljanje novog mobilijara shodno novoj nameni prostora.

Horizontalni brisoleji zajedno sa krovom zatvaraju karakterističnu pravougaonu nakrivljenu formu.

Dve glavne celine koje se na objektu izdvajaju jesu krov i deo na nivou podruma 1, koji je isturen u odnosu na ostatak objekta, i novim projektom predviđen za veliki open-space radni prostor. Njegov poseban položaj naglašen je Parklex oblogama u dezenu kortena.

Fasadni zid projektovan je sa velikim staklenim površinama zbog prirodnog osvetljenja, uz akcente dekorativne rasvete. Krov sa nagibom od 106 stepeni obuhvata nivoe potkrovlja i galerije. Postojeći krov bio je obložen limom u romb šari.

„U njegovim elementima istraživali smo mogućnosti za unapređenje vizuelnog identiteta objekta. Dodati su horizontalni brisoleji, koji zajedno sa krovom zatvaraju karakterističnu pravougaonu nakrivljenu formu u bočnom izgledu“

Fasadni zidovi obloženi prirodnim kamenom

U zahvatu oblikovnih promena, posebna pažnja poklonjena je terasama, naročito natkrivenoj terasi u potkrovlju.

„Ideja je bila da se promoviše okvir kojim će se one integrisati u formu krova. Staklenim ogradama dali smo im elegantniji izgled, a naglasili okvir i vertikale“, napominju projektanti.

Konstrukcija je projektovana i u potpunosti izvedena kao skeletna, sa mestimičnim betonskim šajbnama za ukrućenje i kombinacijom lakih montažnih i betonskih tavanica. Jezgra stepenišnog prostora i lifta su armiranobetonska.

Fasadni zidovi objekta obloženi su prirodnim kamenom do kote potkrovlja 1, gde prelaze u ventilisanu krovnu konstrukciju sa limom kao završnom obradom

Krov je izveden kao ventilisana krovna konstrukcija obložena limom.

U zoni suterena, na severnom i zapadnom delu fasada je obložena FunderMax pločama na potkonstrukciji. Na severozapadnoj fasadi projektovan je ram od čeličnih kutija obložen istim pločama. Ram je u širini celog objekta i u visini dve etaže, sprata i potkrovlja 1.

Sa bočnih strana, u zoni krova postavljene su aluminijumske kutije (brisoleji), kako bi geometrija krova vizuelno ispunila oblik pravougaonika.

Krov je izveden kao ventilisana krovna konstrukcija obložena limom. Na glavnom ulazu u objekat projektovana je nadstrešnica od kutijastih profila obložena aluminijumom. Sve pozicije vrata i prozora rešene su u aluminijumskom sistemu profila sa prekinutim termičkim mostom i ispunom od termo-stakla.

Prostorna organizacija

Garaža sa 22 parking mesta i neophodne tehničke prostorije zauzimaju podzemni nivo (podrum 2).

Na nivou podruma 1, sa severozapadne strane predviđen je glavni ulaz u objekat kroz vetrobranski prostor, kao i ulazni hol sa pultom i čekaonicom. Levo i desno od ulaznog hola projektovane su kancelarije i sale za sastanke.

Nadzemnim nivoima dominira kancelarijski prostor, uz funkcionalno organizovane pravce komunikacija, pomoćne i tehničke prostorije, kao i ketering kuhinju u prizemlju, koja nije predviđena za pripremu već samo za posluživanje unapred pripremljene hrane.

U produžetku kuhinje predviđen je restoranski prostor sa stolovima za ručavanje.

U rekonfiguraciji enterijera autori su težili funkcionalnosti kroz sveden i savremen sklop elemenata.

U rekonfiguraciji enterijera autori su težili funkcionalnosti kroz sveden i savremen sklop elemenata. U kancelarijama su predviđeni dupli podovi, zbog prolaska instalacija, sa završnim slojem od etison, dok su komunikacije, toaleti, pomoćne i tehničke prostorije izvedene u granitnoj keramici.

Zidovi su finalno gletovani i bojeni disperzivnom belom bojom. Između kancelarija i koridora projektovane su zastakljene pregrade, u aluminijumskom ramu sa ili bez vrata. Zidovi u kuhinji i toaletima obloženi su granitnom keramikom, a u ulaznom holu rustičnim drvenim daskama.

Neoštećeni betonski stubovi tretirani su zaštitnim premazom i ostali su izloženi, kao integralni deo enterijerske strukture. Plafoni u objektu projektovani su kao kombinacija spuštenih plafona od različitih materijala i tavanice sa vidljivim instalacijama.

Dah savremenog na samouveren, ali nenametljiv način

Od oronule građevine koja je napuštena pre nego što je dočekala da ispuni svoju prvobitnu ulogu došlo se do objekta koji u prijatnoj, ali ponekad samodovoljnošću usporenoj ambijentalnoj celini nudi dah savremenog na samouveren, ali ne i nametljiv način.

„Ukoliko se nosioci budućih urbanističkih i projektantskih tendencija u ovom delu grada i ne odluče da taj pravac produbljuju, morfološke i vizuelne odlike Senjaka reintegracijom ovog objekta neće ostati narušene“ navode na kraju iz biroa dA.dizajnarhitektura za naš portal.

izvor: gradnja.rs