Nadzorni odbor JKP Prostor doneo je Odluku za raspisavanje licitacije za rezervaciju pijačnih tezgi i mesta na pijacama u naseljenim mestima grada Sombora za period od 1. jula ove godine do 30. juna naredne godine. Cene pijačnih tezgi su od tri do pet hiljada dinara u zavisnosti od kategorije, dok se cene pijačnih mesta kreću u rasponu od dve do četiri hiljade dinara. Licitacioni korak iznosi 500 dinara. Licitacije će biti održane u prostorijama Mesnih zajednica, a lica koja nisu izmirila svoje finansijske obaveze prema Prostoru ne mogu učestvovati.

Kada je u pitanju oglas za davanje poslovnog prostora i garaža u zakup putem javnog nadmetanja, na javnom nadmetanju odnosno liticaciji pravo učešća imaju sva fizika i pravna lica koja uplate depozit i prilože dokaz o uplati i dostave traženu dokumentaciju. Poslovni prostor izdaju se u viđenom stanju i na period od pet godina. Prilikom javnog nadmetanja, neće se uzimati u obzir ponuda učesnika za koje se utvrdi da imaju dug po osnovu korišćenja poslovnog prostora, ili da je na drugi način kao zakupac prekršio odredbe ugovora o zakupu poslovnog prostora. Kaucija se uplaćuje u iznosu od tri početne mesečne zakupnine za poslovni prostor najkasnije do 21. juna ove godine, odnosno dan pre licitacije. Licitacija će biti održana u sredu, 22. juna sa početkom u 11 časova, u kancelariji br.142 na prvom spratu zgrade Županije. 

Razgledanje nepokretnosti je moguće svakim radnim danom u vremenu od 9 do 13 časova. Sve informacije se mogu dobiti putem telefona, na broj 025/515 00 93. U prilogu vesti preuzmite oglase sa svim ostalim relevantnim informacijama.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.soinfo.org/