Predmetna parcela čini centralni deo Novog Beograda, a granicom urbanističkog projekta obuhvaćena je cela katastarska parcela površine 10.641 m2. Poslednjih decenija daljim razvojem i transformacijom ovog dela grada, na levoj strani ulice Milutina Milankovića formira se niz objekata dominantno poslovne namene. Objekti nastali u različitim periodima pod uticajem različitih arhitektonskih stilova, čine prostor dinamičnim i kontrastnim.

Planirana je tipologija poluzatvorenog bloka, u skladu sa namerama investitora da formira stambeno poslovni objekat visokog standarda kada je u pitanju ekskluzivno stanovanje i poslovanje. Objekat će imati dva kolska pristupa: jedan iz ulice u unutrašnjosti bloka, a drugi iz ulice Omladinskih brigada.

U okviru kompleksa je planirana interna saobraćajna površina koja omogućava korisnicima jednostavnu komunikaciju u okviru kompleksa, a ujedno predstavlja i protivpožarnu saobraćajnicu. Planirana je izgradnja dva objekta. Stambeno-poslovni objekat spratnosti 2Po+P+8+Ps se sastoji od tri stambene lamele (Lamela A, Lamela B i Lamela C), podzemna garaža za putnička vozila, dok poslovni objekat čine poslovni apartmani. Stambeni objekti/lamele, oblikovno su spojene u jedinstvenu kompoziciju. Lamele imaju dva nivoa podzemne garaže, prizemlje, 8 spratova i povučeni sprat. Ivične lamele kaskadno se spuštaju ka susednim parcelama. U prizemlju lamela A, B i C pored ulaza u stambeni deo objekata, planirani su lokali poslovne namene u skladu sa planiranom namenom površina, formirajući prema Bulevaru Milutina Milankovića i ulici Omladinskih brigada ulični front isključivo poslovne namene.

U okviru stambeno poslovnog kompleksa planirana je izgradnja 244 stambene jedinice. Na spratovima u svakoj od tri stambene lamele planirano je po 11 stambenih jedinica različitih struktura, koje su projektovane fleksibilno sa mogućnošću reorganizacije prostora bez većih građevinskih intervencija. Prema dvorišnoj strani parcele u okviru stambeno-poslovnog objekta su u prizemlju delimično planirane stambene jedinice sa pripadajućim dvorištem, stoji u urbanističkoj dokumentaciji.

 

U severozapadnom delu parcele planirana je izgradnja slobodnostojećeg objekta visokog standarda, spratnosti 2Po+P+6. Objekat se kaskadno smiče prema unutrašnjosti dvorišta čime se "otvara" prostor prema atrijumskom delu parcele. U ulaznom delu poslovnog objekta su planirane zajedničke prostorije (recepcija, vertikalne komunikacije i dr.). Na spratovima su planirani poslovni apartmani (ukupno 52 apartmana), pri čemu svaki sprat može funkcionisati nezavisno.

Planirana je izgradnja ukupno 398 parking mesta na dva podzemna nivoa, od čega je na nivou -2 ostvareno 201 parking mesto, a na niovu -1 197 parking mesta. Za invalide je obezbeđeno 20 parking mesta.

Planirana je fazna izgradnja kompleksa i to tako što prvu fazu čini izgradnja podzemnih etaža, dok je izgradnja Lamele A planirana u fazi 2. Lamela A imaće bruto razvijenu građevinsku površinu 10,480.18 m2. Faza 3 predviđa izgradnju Lamele B (BRGP 10,735.57 m2), dok je izgradnja Lemele C planirana u okviru četvrte faze. Predviđena BRGP Lamele C iznosi 10,521.40 m2. U petoj fazi će se graditi poslovni objekat.

Materijalizacija fasade čini kombinacija pune i providne fasadne obloge postavljenih u nekoliko ravni. Na ravnim krovovima svih objekata na parceli, predviđeno je postavljanje solarnih panela. Ravni krovovi biće zaštićeni potrebnom termičkom i hidroizolacijom, kao i odgovarajućom završnom obradom.

 

Unutrašnjost bloka zamišljena je kao vrt (uređene zelene površine) sa bujnim zelenilom i promenadom.

Bruto razvijena građevinska površina objekta iznosi 38.159,65 m2.

Idejno rešenje izradio je PFB Design iz Beograda.

 

Izvor: eKapija