Turistički grad "Buroj Ozone" u općini Trnovo će imati hiljade stambenih jedinica, hotela, trgovačkih centara, kao i svu drugu društvenu infrastrukturu. Kako je istaknuto danas, ovo neće donijeti samo direktne prihode za turizam BiH, nego na hiljade radnih mjesta. Ukupna vrijednost projekta je oko 4,5 mlrd KM.

 

Načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo je kazao kako će se u Bosni i Hercegovini prvi put izgraditi turistički kompleks koji će po svojoj veličini i vrijednosti predstavljati najveći projekat ove vrste na području Jugoistočne Evrope i šire.

 

- Mislim da se radi najvećoj investiciji u BiH nakon rata. Ovo je historijski dan za Općinu Trnovo, te znači mnogo ne samo za razvoj Trnova, nego i Kantona Sarajevo i čitave BiH. Kroz realizaciju ovog projekta, općina Trnovo će se moći mjeriti sa razvojem općine Centar - kazao je Berilo, istaknuvši kako će im za realizaciju ovog projekta trebati i pomoć šire društvene zajednice.

Na potpisivanju protokola o saradnji je prikazan i desetominutni film sa detaljnim planom izgradnje ovog turističkog grada.

Ismail Ahmed, direktor firme "Buroj", izrazio je zadovoljstvo saradnjom između "Buroja" i BiH, te istaknuo kako je potpisivanje ovog protokola samo prvi korak ka izgradnji partnerstva.

 

Pojasnio je kako je "Buroj Property Development" vodeća kompanija za urbanistički razvoj i posvećena je tome da postane jak partner BiH u razvijanju ogromnog turističkog potencijala kojeg naša zemlja ima. Naglasio je da će "Buroj Ozon" biti najveći projekat ove vrste u regiji i šire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Ekapija