Stečajni upravnik Poljoprivrednog kombinata "Godomin" Smederevo oglasio je novu prodaju imovine tog preduzeća, javnim prikupljanjem ponuda.

Najvrednija među ponuđenom imovinom je zgrada Direkcije u Smederevu, odnosno Upravna zgrada, u Godominskoj 2. Procenjena vrednost iznosi 62,134 miliona dinara.

Zatim, prodaja obuhvata: magacin od 477 m2, podno skladište od 2.262 m2, dvanaest objekata poljoprivrede - tovilišta, garažu i tri stana u Smederevu. Svaka od nepokretnosti prodaje se kao zasebna celina. Ponude se dostavljaju isključivo lično, u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, soba 309, na ruke Siniši Aleksandriću. Moraju se dostaviti najkasnije 5. juna 2014. do 9:45, a javno otvaranje biće organizovano tog dana u 10 časova.

"Godomin" je već devet godina u stečaju, a dobar deo imovine je do sada već prodat.


Source: ekapija.com
Publisher: ekapija.com