Potražnja kancelarijskog prostora

U prvom kvartalu ukupna bruto aktivnost je iznosila 15.503 m2, od čega se 62% odnosi na nove transakcije, 29% na obnove već postojećih ugovora o zakupu, dok se preostalih 9% odnosi na proširenje postojećeg prostora. Tokom ovog kvartala zabeleženo je ukupno 30 transakcija, sa prosečnom zakupljenom kvadraturom od 517 m2.

Kada analiziramo lokaciju, Novi Beograd i dalje predstavlja najpoželjniju lokaciju za poslovanje, sa udelom od 83% transakcija u prvom kvartalu 2014. godine. Posmatrajući tražnju po sektorima, IT kompanije tradicionalno beleže najveće učešće od 53%, praćene sektorom Banaka i osiguravajućih kuća sa 14% i kompanijama iz sektora profesionalnih usluga sa učešćem od 12%.

Ostvarena bruto aktivnost u prvom kvartalu 2014. godine kroz značajno uvećanu potražnju beleži rast od 74% u poređenju sa četrvrtim kvartalom 2013. godine. Poredeći na godišnjem nivou, prvi kvartal 2014. godine ukupan iznos izdatog poslovnog prostora (15.503 m2) je je gotovo jednak rezultatima ostvarenim tokom istog perioda 2013. godine (15.559 m2).

Cene zakupa i stope prinosa poslovnog prostora A klase na najboljim lokacijama

Cene zakupa poslovnog prostora A klase na najboljim lokacijama u prvom kvartalu nisu zabeležile promene u odnosu na 2013. godinu i dalje variraju između 14 EUR i 16,5 EUR po kvadratu mesečno dok su procenjene stope prinosa iznosile između 9 i 9,5%.

Osnivanje Beogradskog istraživačkog foruma

Po ugledu na platforme za razmenu podataka koje već postoje u Varšavi, Pragu, Bukureštu, Budimpešti i Zagrebu, tri vodeće konsultantske kuće za nekretnine u Srbiji - "CBS International" (deo CBRE grupacije), "Colliers International" i "Jones Lang LaSalle" osnovale su Beogradski istraživački forum krajem 2012. godine, sa ciljem da sakupe, analiziraju i objave ključne podatke o tržištu nekretnina. Kompanije će od sada zajedno prikupljati, analizirati i tromesečno objavljivati glavne pokazatelje tržišta kao što su broj kvadrata izdatog kancelarijskog prostora, visina zakupa i stope prinosa poslovnog prostora klase A na najboljim lokacijama.


Source: ekapija.com
Publisher: ekapija.com