Otvarajući dvodnevni seminar ''Program za konkuretnost malih i srednjih preduzeća - COSME i info dan o mogućnostima finansiranja'', Sertić je podsetio da je Srbija 10. novembra 2015. potpisala Sporazum sa EU o učešću u Programu za konkurentnost malih i srednjih preduzeća COSME (2014-2020), čime je stečeno pravo korišćenja finansijskih sredstava iz tog programa, a da je sporazum zvanično stupio na snagu 1. januara ove godine.

 

Sertić poručuje da se to poklopilo i s ulaskom u "Godinu preduzetništva, inicijativom Vlade Srbije koja je usmerena ka jačanju poslovanja i unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao značajnog pokretača ekonomskog razvoja zemlje.

 

Kako je ministar objasnio, podrška preduzetništvu u okviru te inicijative obuhvatiće mere finansijske i nefinansijske podrške, a za realizaciju programa podrške preduzetništvu je opredeljeno 16,06 milijardi dinara, od čega je 4,4 milijarde bespovratno.

 

Sertić je istakao i da se Godina preduzetništva zasniva na tri osnovna stuba unapređenje poslovnog okruženja, razvoj preduzetničkog duha i unapređenje finansijske podrške preduzetnicima, čime će se omogućiti unapređenje pristupa izvorima finansiranja za osnivanje, rast i razvoj malih i srednjih preduzeća.

 

Tako će u 2016. biti realizovana 33 programa pomoći tom segmentu domaće ekomomije.

 

- Ne radi se samo o 33 nova projekta, koja su namenjena preduzetnicima, već o novoj koncepciji života u Srbiji - naglasio je Sertić, dodajući da je puno stručnjaka znalo šta i kako treba uraditi, ali da niko nije imao snagu političke odluke.

 

Ministar je kazao da je to urađeno u 2014. i 2015. da je najteže završeno, ali da je ostalo još posla i da sada treba da se okrenemo razovoju malih i srednjih preduzeća.

 

Program COSME, prema njegovim rečima, pružiće dodatne mogućnosti za poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima.

 

Zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Oskar Benedikt kazao je da je Srbija u fazi transformacije privrede, da se kreće ka privatnijem modelu, da su postignuta značajna dostignuća u reformi javnog sektora, restrukturiranju preduzeća, finansijama, a da je za EU sada krucijalni momenat u razvoju Srbije.

 

Kako je rekao, EU podržava Srbiju u ovom delu reformi i transformacije, ne samo pravnim sistemom, već i sredstvima.

 

- Ovo nije prvi put da pomažemo mala i srednja preduzeća. Podržavamo Srbiju i početak ovog programa i nadamo se da će se obilno koristiti - rekao je Benedikt.

 

Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić je, uz podsećanje da su Vlada Srbije i PKS pokrenuli projekat Godina preduzetništva, poručio da PKS nastavlja aktivnosti na pripremi malih i srednjih preduzeća i posrednika za korišćenje raspoloživih izvora finansiranja.

 

COSME je program EU za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća, sa budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu od 2014-2020. godine, a pruža podršku tim preduzećma kada je u pitanju olakšan pristup izvorima finansiranja, internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti i podsticanje kulture preduzetništva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.blic.rs/