„Smeće više neće biti problem, to će biti zelena energija!“, kaže on.

Tako će se na dnevnom redu sledećeg sastanka Veća okruga Cluj naći nacrt odluke kojom se odobrava kupovina postrojenja za tretman molekularne dezintegracije za energetsku oporabu komunalnog otpada.

"Revolucionarna je faza u pogledu rešavanja problema vezanih za način upravljanje otpadom u županiji. Nakon ovog koraka otpad više neće biti problem, već će biti pretvoren u alternativni izvor zelene energije, koji će takođe generirati dodatni prihod za Županijsko veće. Osim toga, predstavljaće ekološko, moderno rešenje“, kaže predsednik Veća okruga Cluj Alin Tise.

Instalacija je modularna, koja će omogućiti tretman dezintegracijom otpada koji je ostao nakon sortiranja i mehaničkog tretmana. Oni će biti usitnjeni i dezintegrisani u odgovarajućem objektu, što će dovesti do proizvodnje gasa (syngasa), koji će se transformisati u električnu energiju koja će se isporučivati nacionalnom energetskom sistemu, što će takođe dovesti do dodatnih prihoda za Županijsko veće.

Novina i mogućnost su u mogućnosti potpunog tretmana odlaganjem, čime će se smanjiti količina zaostalog otpada koji se sada deponuje na postojećoj deponiji, a novi sistem predstavlja prvi na nacionalnom nivou.

 

Izvor: Green-forum.eu