Navodi se da je Srbija prošle godine u fiskalnoj konslidaciji postigla bolje rezultate od očekivanih. EBRD očekuje da će stopa rasta u 2016. godini biti veća, u skladu sa povećanjem investicija, umerenim rastom izvoza i oporavkom privatne potrošnje.

 

Ocenjeno je da će preko potrebna fiskalna prilagodjavanja u bliskoj budućnosti zadržati privredni rast Srbije na skromnom nivou, a izvoz će nastaviti da bude glavni pokretač rasta, podržan oporavkom tražnje u članicama Evropske unije.

 

EBRD navodi da je za postizanje dugoročno održivog fiskalnog prilagodjavanja i poboljšanja izgleda za rast najvažnije dosledno sprovodjenje strukturnih reformi predvidjenih programom Medjunarodnog monetarnog fonda, pre svega reforma javne uprave i državnih preduzeća.

 

Kako se nvodi u izveštaju, prioriteti za vlast u Srbiji u 2016. trebalo da budu efikasna realizacija javnih investicija, a priprema javnih investicionih projekata trebalo bi da bude ubrzana kako bi se postigao dugoročni rast.

 

Unapredjenje saobraćajne mreže, uključujući koridore 7 i 10, trebalo bi da bude ključni pokretač privrednog rasta, sa pozitivnim dugoročnim efektom na direktne strane investicije i spoljnu trgovinu.

 

EBRD ocenjuje da je u Srbiji veliki problem nenaplativi zajmovi, čiji je nivo visok i po regionalnim standardima i preporučila srpskim vlastima da rade na rešavanju tog problema.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.naslovi.net/