BEOGRAD - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreće novi finansijski okvir od 75 miliona evra za održivu energetsku efikasnost na području zapadnog Balkana (WeBSEFF II), koji će pomoći bolje korišćenje i očuvanje energije u regionu, saopštila je danas EBRD.

Finansijski okvir u vrednosti od 75 miliona evra je dizajniran da obezbedi kreditne linije lokalnim bankama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji za dalje kreditiranje privatnih i opštinskih korisnika investicija u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Projekat je trenutno u prvoj fazi i pokrenut je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.

Program kombinuje neophodno dugoročno finansiranje sa tehničkom ekspertizom, što predstavlja dve ključne komponente koje je često teško obezbediti.

WeBSEFF II je deo regionalnog programa za energetsku efikasnost za zemlje zapadnog Balkana, koji je takođe deo zajedničke inicijative za Investicioni okvir zapadnog Balkana i EBRD-a.

Pod ovim programom, Evropska unija podržava WeBSEFF II sa 11,5 miliona evra bespovratnih sredstava za programe tehničke saradnje i investicionih podsticaja za korisnike kredita u vidu besplatnih konsultacija i saveta, kao i besplatne revizije energetske potrošnje.

Region zapadnog Balkana ima veliki neiskorišćeni potencijal za ulaganja u energetsku efikasnost, mada brojne prepreke na tržištu i dalje postoje. WeBSEFF II je dizajniran za rešavanje ovih pitanja, a u skladu sa ciljevima zemalja učesnica koji su zacrtani u “Nacionalnim planovima za energetsku efikasnost”, koji takođe daju značajnu ulogu javnom sektoru.

Ključni ciljevi su maksimalno iskorišćenje potencijala za uštedu energije, otvaranje novih tržišta i obezbeđivanje efikasne i uspešne alokacije sredstava.

"Ovaj novi finansijski okvir predstavlja značajan korak napred u našim naporima da podržimo ekonomično korišćenje energije na zapadnom Balkanu, u regionu gde i dalje postoje značajni nedostaci", rekao je direktor EBRD-a za Srbiju Mateo Patrone.

"Nadovezujući se na prethodne projekte u ovoj oblasti, stavljamo poseban akcenat na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. S tim u vezi, mi ćemo naročito obratiti pažnju na sektor gradskih opština, gde i dalje postoji veliki neiskorišćeni potencijal za uštede", naveo je on.

Novi finansijski okvir se nadovezuje na uspeh prvog programa u iznosu od 60 miliona evra, koji je EBRD pokrenuo 2009. godine zajedno sa osam banaka iz regiona.      

Samo u Srbiji do sada, obezbeđen je 31 projekat energetske efikasnosti i za obnovljive energetske izvore, u ukupnom iznosu od 31 miliona evra kredita, koji su finansirani do danas. EU je obezbedila bespovratna sredstva u okviru istog programa.