image

 

BEOGRAD - Baza podataka o firmama koje su licencirane da projektuju i grade velike objekte, kao što su brane, rafinerije, termoelektrane, aerodromi i luke, a za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo građavinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dostupna je svim investitorima na sajtu www.građevinskedozvole.rs

 

U bazi podataka nalazi se spisak svih projektanata i izvođača radova koji imaju takozvanu veliku licencu koju izdaje ministarstvo, što je propisano  Zakonom o planiranju i izgradnji, saopštilo je ministarstvo. 

 

Predviđeno je da Ministarstvo građevinarstva izdaje građevinsku dozvolu za objekte kao što su visoke brane i akumulacije, aerodromi, luke, državni putevi prvog i drugog reda, naftne rafinerije, regionalne deponija, termoelektrane snage veće od 10 megavata, stadioni kapaciteta većeg od 20.000  gledalaca i drugo.

 

U narednom koraku, baza podataka će biti integrisana u softverski sistem za elektronsku objedinjenu proceduru, navedeno je u saopštenju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.tanjug.rs/