Ključni zaključci:

Postoji povećanje zakupnina u odnosu na oktobar mesec, čak i kod starih objekata i na nekim manje popularnim lokacijama. Tražnja za informacijama o ceni je takođe u porastu. Satelitski gradovi poput Mladenovca, Obrenovca ili Pančeva takođe pokazuju znake rasta cena, a građani Rusije i Ukrajine traže nekretnine za iznajmljivanje i u gradovima poput Vrnjačke Banje. Cordon smatra da je tržište izdavanja prostora direktno vezano za tržište prodaje, gde je poslednji kvartal u Beogradu bio rekordan sa utrošenim 860 miliona evra, što predstavlja rast od više od 50 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Cordon ne veruje da stanove kupuju strani stanovnici, već domaći investicioni kupci zbog rasta cena zakupa. Ogroman porast broja prodatih stanova može se tumačiti na različite načine, ali Cordon veruje da je to odraz poverenja koje investitori imaju u stanove kao sigurnu investiciju. U tom smislu, apsolutna većina kupaca investicija verovatno ne veruje da je ovo tržište iznajmljivanja održivo, već ovakvu situaciju vide kao priliku da povećaju povraćaj ulaganja u narednih nekoliko godina dok su strani državljani ovde, a nisu zabrinuti da će kasnije moći da nađu zakupca, čak i po nižoj kiriji, ili da preprodaju stan uz malu zaradu. Ne postoje statistički dokazi za poslednjih 15 godina da su cene stanova pale (na tržišnom nivou, a ne na pojedinačnim projektima) niti je postojao duži vremenski period u kome je tržište zakupa beležilo težak period, tako da bi to moglo biti obrazloženje za poverenje u stanove kao sigurnu investiciju. Velika poskupljenja izazvana događajima kojima se interveniše su verovatnije praćeni velikim padom, ali sve dok je cena „praznog stana“ (porez na imovinu, naknade za procenu, komunalije) niska, Cordon očekuje isti visok nivo poverenja u stanovima kao sredstva ulaganja.

 

Izvor: Properti-forum.eu