“Дипос” је Друштво за изнајмњивање непокретности које су у државном власништву.

Од понуђених некретнина највећу цену по квадратном метру имају пословни простори  у призмељу објекта у Београдској 54-56, где је просечна цена квадрата 3.129,36 евра.

Већина станова који се нуде имају просечну цену од 1.113 евра по квадратном метру, мада има и оних чија је цена 1.096,12 евра.

За објекат у Улици Београдског батаљона, који има 202 квадрата и гаражу површине 20 квадратних метара, почетна цена за стан је 1.588,27, за гаражу 788 и за земљиште 388,88 евреа по квадрату, што је укупно 409.310,54 евра .Тај објекат који се сада нуди на продају је дат у закуп до 31.децембра 2025.године.

На продаји је и један стан у Новом Саду који се налази у Улици Париске комуне и има 40 квадратних метаа. Почетна сена је 772,21 евро по квадрату односно укупно 30.888,58 евра.

Уколико се посматрају места на којима се налазе станови и куће које Републичка дирекција за имовину продаје има 13 станова у Краљевачкој улици на Вождовцу, 67 санова  у Улици Пере Тодоровића на Бановом Брду, четири стана у Улици капетана Радича Петровића у Земуну, један у Улици Кларе Цеткин, један у Господар Јовановој улици, 10 пословних простора, седам станова на Новом Београду и један у Новом Саду.

Затворене понуде прикупљају се од  до 10.јануара наредне године,  а ближе информације у Дирекцији дају се до 6.јануара.

Све непокретности купују се у “виђеном стању”, без права купца на накнадне рекламације. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.

ЉМалешевић

 

Боље да оду за реституцију

Мрежа за реституцију у Србији оценила је  да оглас Дирекције за имовину о отуђењу 109 непокретности представља “ већ виђене покушаје да се стварањем привида транспарентности, скоро по дефиницији у време новогодишњих или летњих празника, државна својина уступи појединцима који су је “заслужили”.

Оцењују да  тај оглас уједно и представља доказ да Србија има у својини велики број станова које може употребити и за решавање питања реституције, као и питања заштићених закупаца станова у својини грађана и задужбина.

 

 

 

 

Izvor: http://www.dnevnik.rs/