Agencije za nekretnine nekada su bile korisne i mnogima neophodne, radi provođenja kupca kroz proceduru kupovine stana, pisanja ugovora, overe u sudu i uknjižbe. Sada su ovi poslovi najvećim delom "prebačeni" na notare, a usluge agencija i dalje plaćaju i oni koji ih žele, ali i oni kojima posrednik nije potreban. Naime, teško je naći stan, a da iza oglasa u novinama ili na portalima ne stoji broj neke agencije za nekretnine. Zbog toga se neki građani koji su želeli da kupe stan koji je neka agencija oglasila žale da su previše platili, a premalo dobili. 

Proviziju od po dva odsto od cene stana, agenciji plaćaju i kupac i prodavac. To je, kako sami agenti kažu, stvar dogovora na svakom tržištu, tako da ne postoji propis kojim bi bio regulisan taj iznos. Pojedini kupci, međutim, smatraju da je ova usluga precenjena. Posebno ističu problem da i kupac mora da plati uslugu istoj agenciji, iako je nju angažovao prodavac nekretnine, a on je samo našao oglas na sajtu.

"Za stan koji smo našli u oglasima ispostavilo se da je agencija posrednik i preko njih smo stupili u kontakt sa penzionerkom koja ih je angažovala, jer nije ni znala kako da sama to uradi, a možda nije ni htela time da se bavi. Mi smo kao kupci kažnjeni da moramo da platimo dva odsto, iako za nas agencija praktično ništa nije uradila. Dali smo im 2.000 evra samo zato što su postavili oglas umesto prodavca", priča Beograđanka A.M.

Zamenik Grupacije posrednika u prometu nekretnina Privredne komore Srbije Nenad Đorđević kaže da je na tržištu u Beogradu uobičajeno da se posrednička naknada plaća 4 odsto, od čega 2 odsto plaća kupac, a isto toliko i prodavac nekretnine.

"Svuda u svetu postoji uobičajena posrednička naknada na nekom lokalnom tržištu, gradu, ili regionu, koja zavisi od uslova na tržištu i izražava se u relativnom iznosu u procentima. U SAD ona iznosi 4 do 10 odsto, u zemljama našeg regiona kao što je Hrvatska od 4 do 6 odsto, u Sloveniji 4 odsto. U Srbiji, kao i u svim ostalim tržišnim ekonomijama, ne postoji propis kojim je uređen iznos posredničke naknade", kaže Đorđević.

Provizija i od kupca i od prodavca - "bingo"

Procenitelj i agent za nekretnine Milić Đoković smatra da je važno istaći da agent prodaje informaciju, a ne stan i da cenu ustvari čini pregovaranaje i sigurnost koju kupac dobija. On napominje da agencija nije ni ranije bila tu samo da proveri papire, već i da posluša zahteve kupca, nađe adekvatnu nekretninu, da uštedi vreme i da ispregovara oko cene.

"Dešava se da nastane problem ko će da popusti i u takvim situacijama je uloga "provodadžije" dragocena i zavisi čiji je agent bolji. Posredovao sam u više od 10.000 kupoprodaja i gotovo nikada se nije desilo da je stan kupljen ili prodat po oglašenoj ceni, uvek smo uspeli da postignemo bolji iznos za kupca ili prodavca, u zavisnosti za koga sam radio. Uvek će biti potrebe za dobrim trgovcem, tako da smatram da se ne gubi uloga agenata", kaže Đoković.

On, međutim, ipak napominje da je protiv toga da ista agencija zastupa i kupca i prodavca, a to slikovito objašnjava rečima da ne možeš da budeš i sa mladine i sa mladoženjine strane.

"Takve situacije se na tržištu nekretnina zovu "bingo" i nisu tako česte. Činjenica je da je i potencijalni kupac video taj agencijiski oglas i ako je pozvao broj telefona, on je postao klijent. Agencija je ta koja kupca i prodavca dovodi u vezu. Dešava se da ljudi neće da plate iako su preko agencije saznali da se stan prodaje, ali na sudu je dovoljan dokaz to što su zvali agenciju, jer one imaju identifikacije poziva", kaže Đoković.

Kllijenti, međutim, smatraju da je kupca i prodavca najčešće spojio oglas, koji može da se postavi i bez agencije. Posebno je sporno, smatraju mnogi, da istu proviziju plaćaju i oni kojima je agent zaista tražio stan ili kupce, kao i oni koji su samo videli agencijski oglas i javili se na njega jer im odgovara taj stan.

"Oglas na koji smo se javili mogao je da da i vlasnik stana, da je bio malo obavešteniji. Kad sam agenta pitala šta dobijam za novac koji dajem za proviziju, rečeno mi je da će biti uz nas tokom celog procesa. I bio je, ali ispostavilo se da je to bilo potpuno nepotrebno", iznosi A.M. svoje iskustvo. 

Ona kaže da je agencija napisala ugovor o kupoprodaji stana, ali napominje da je isto tako mogao da ga napiše i notar, koji je solemnizovao ugovor za 250 evra.

"Samo što bi nas, da smo bez posrednika otišli kod notara i da je on sam napisao ugovor, to koštalo nekoliko stotina evra, umesto nekoliko hiljada evra, koliko smo dali agenciji. A onda smo saznali i da notar, a ne agencija, predaje potrebnu dokumentaciju za uknjižbu stana, kao i dokumentaciju za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, koju u Beogradu, uvek plaća kupac stana. Takođe, notar prebacuje račun za Infostan na novog vlasnika. Agencija, dakle, nije ništa uradila za nas", tvrdi A.M. 

Ona smatra da bi vlasnica stana imala i do 70 odsto manji trošak da nije angažovala agenciju. Napominje da bi možda mogla i za hiljadu ili dve hiljade evra da podigne cenu svoje nekretnine, da i kupac nije bio primoran da plaća proviziju agenciji.

"Ja sam sama prodala svoj stan. Dala sam oglas i sa kupcem otišla kod notara i tamo završila sve, bez posrednika. Većina to može", kaže A.M.  

Ona smatra da je potpuno neverovatno da kupac koji ne traži uslugu posredovanja mora da je plati.

"Razumem da neko ne živi u Beogradu ili nema vremena da pokazuje kupcima stan koji prodaje, pa za to angažuje agenciju. Ali, ako ja samo nađem stan u oglasu, koji je umesto neobaveštenog prodavca dala agencija, zašto moram da plaćam tuđe neznanje", pita se ova Beograđanka.

"Kupci prenose stres na posrednike"

Zamenik predsednika Grupacije za promet nepokretnosti Nenad Đorđević, kaže da su agenti trgovci, koji pružanjem usluge posredovanja prodaju ili izdaju u zakup nepokretnosti, koje su vlasništvo nalogodavca, ali ističe da posrednik mora da obavi niz radnji da bi uspešno obavio posao, a ne samo da oglasi nepokretnost i pokaže stan.

"Od prijema nepokretnosti i zaključenja ugovora o posredovanju, do uspešne realizacije posla za koji se posreduje po pravilu protekne dosta vremena. Posrednik uloži veliki rad da bi uspešno realizovao posao. On mora da redovno prati tržišna kretanja da bi mogao da da objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti, da se stalno stručno usavršava i prati izmene propisa, te da obavi sve radnje koje propisuje Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, koje se odnose na praćenje i prepoznavanje stranke i ocenu njenog rizika", objašnjava zamenik Grupacije za promet nekretnina.

On smatra da nema ni govora da posao posrednika postaje suvišan sa uvođenjem notara, kao što to neki kupci nekretnina tvrde.

"Bez obzira na to što javni beležnici odgovaraju za pravnu sigurnost, posrednik kao trgovac mora pre stavljanjanja robe u promet, odnosno oglašavanja da utvrdi da li postoje eventualne smetnje za uspešno zaključenje pravnog posla, ta da ih otkloni angažovanjem advokata koji pruža usluge njegovoj agenciji", priča Đorđević.

On navodi i da posrednik učestvuje u pregovorima između kupca i prodavca i da od njegovog pregovaračkog umeća zavisi da li će se postići dogovor o kupoprodajnoj ceni i ostalim uslovima prodaje i posao biti uspešno realizovan.

"U toku pregovora sve strane koje učestvuju u njima vrše transfer svojih emocija i stresa na posrednika. Posrednik najčešće obavi i niz poslova koji nisu usko vezani za posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti, kao što je dovođenje u vezu sa bankom koja će pod najpovoljnijim uslovima odobriti stambeni kredit kupcu, organizacija selidbe i drugo", navodi Đorđević.

Međutim, kupci kažu da ni za to nije potrebna agencija već advokat, koga stranka može da angažuju i za svega 100 evra.

izvor:eurinews.rs