BRISEL - Ministri finansija EU čestitali su Srbiji na ostvarenom ekonomskom rastu i poručili da zemlja mora da istraje na započetim strukturnim reformama kako bi se što bolje pripremila za konkurenciju koja je čeka kao buduću članicu Unije, javlja izveštač Tanjuga iz Brisela.

 

Na današnjem sastanku Ekonomskog i finansijskog dijaloga EU i zemalja Zapadnog Balkana i Turske razmatran je dokument Vlade Srbije koji se odnosi na makroekonomska i strukturna pitanja, kao i na prioritetne investicione projekte u zemlji.

 

Ministar finansija Srbije, Dušan Vujović izjavio je novinarima da je Srbija većinu preporuka iz prethodne godine ispunila i da su nalazi do kojih se došlo tokom današnjeg sastanka u Savetu EU u najvećoj meri bili očekivani.

 

“Nalazimo se u kritičnoj fazi sprovođenja privrednih reformi, odnosno refomi koje je podržao Međunarodni monetarni fond, a to su strukturne reforme. Kaže se da moramo da istrajemo u reformama kao što su reforme preduzeća u agenciji za restruktuiranje, reforme javnih preduzeća i javne administracije”, izjavio je Vujović posle sastanka u Briselu.

 

Ministar finansija Srbije kaže da je EU imala i dodatne stvari da ukaže Srbiji:

 

”Moramo da pojačamo napore da ljudi koji ostanu bez posla u procesu strukturnih reformi dobiju nova moderna znanja i kvalifikacije da bi mogli uspoešno da konkurišu na tržištu rada. Dobil smo i sugestije da pojačamo transparentno planiranje budžetskog procesa”, objasnio je ministar Vujović.

 

Istovremeno, pažnja Srbiji skrenuta je i na čitav niz stvari koje se već nalaze u programu Vlade, što će, prema rečima Vujovića pomoći Srbiji da se što bolje spremi za konkurenciju koja je čeka u EU.

 

“To znači da tržište rada mora da funkcioniše bolje, da bužetski proces bude transparentniji, da vodimo proces konsultacija, što smo već radili ove godine sa pedesetak nedržavnih organizacija”, kazao je ministar finansija Srbije.

 

U svojim razgovorima sa ministrima finansija EU, Srbija je akcenat stavila na ubrzanje svog ekonomskog rasta i za to, prema rečima Vujovića dobila čestitike.

 

”Ostavrili smo pozitivan rast od 3,5 odsto u prvom kvartalu ove godine i prešli na trajektoriju rasta koja je mnogo brža i koja će u dogledno vreme smanjivati raskorak između kvaliteta života u Srbiji i Evropi”, poručio je ministar finasija Dušan Vujović.

 

On je dodao da će one preporuke koje se tiču semestralnog sitema, koji zahteva da se budžet praktično pripremi mesecima pre kraja godine, Srbija moći da ispunjava tek u situaciji kada ne bude imala obaveze koje proističu iz procesa razgovora sa MMF. 

 

Ono što je u ovom trenutku najbitnije, prema Vujovićevim rečima, jeste da Srbija gro ključnih reformi reši na najbolji način kako bi ostala konkurentni i napredovali na putu ka Evropi. 

 

Ekonomski dijalog EU sa Srbijom zasnovan je na rezultartima ekonomskog programa reformi, koji je usvojen na Vladi, a koji je zatim razmatran i od strane Evropeke komisije.

 

Cilj ovakvog ekonomskog i finansijskog dijaloga je da se Srbija, ali i ostele zemlje u procesu evrointegracija pripreme za učešće u koordinaciji ekonomske politike EU u budućem periodu. Dijalog u određenoj meri odražava proces “evropskog semestra” na nivou EU, u kome učestvuju punopravne članice EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.tanjug.rs/