Promena odgovara na potrebu za kvalitetnijim, modernijim i živahnijim urbanim prostorima u Sofiji i teži stvaranju dobrog primera u skladu sa globalnim trendovima za održivi i inkluzivni urbani razvoj. Partner u dugoročnoj transformaciji je tim urbanih aktivista Fondacije Kolektiv, koji planiraju različite saradnje stručnjaka, umetnika i građana na razvoju parka i okoline, kreiranju novih zelenih i aktivnih javnih prostora i privlačenju većeg broja posetilaca i građana kako u Sofiji, tako i van nje.

Biznis park zapošljava preko hiljadu ljudi, a oko 100 hiljada stanovnika Sofije živi oko njega u kvartu Mladost, koji je najmlađi kvart prestonice.

Većina zakupaca i stanara kancelarija i okolnih prostora saglasni su da podržavaju transformaciju Biznis parka i voleli bi da vide više zelenih površina za rad na otvorenom, kao i raznovrsnije manifestacije, sport i kulturu. Na osnovu povratnih informacija iz intervjua i anketa, tim razvija novi plan za kancelarijski kompleks, sa više zelenila, otvorenim prostorima, novim umetničkim prostorima i ogromnom površinom na krovu namenjenu za trpezariju, rekreaciju i događaje.

Istorijski gledano, Biznis park Sofija je najveća poslovna zona na Balkanu od 2001. Kompleks obuhvata 15 zgrada klase A na terenu od 220.000 kvadratnih metara sa ukupnom izgrađenom površinom od 300.000 kvadratnih metara i zapošljavajući preko 10.000 ljudi iz mnogih međunarodnih kompanija.

 

Izvor: Property-forum.eu