Planirani objekat nalaziće se u bloku 42, u njegovom severoistočnom delu ka Bulevaru Milutina Milankovica. Razvoj ovog bloka bio je predmet arhitektonsko-urbanističkog konkursa iz 2014. godine na kome je izabrano i nagrađeno rešenje “Proaspect” tima - Milana i Vladimira Lojanice sa saradnicima. Kasnije tokom razrade plana detaljne regulacije došlo je do izvesnih izmena na pobedničkom rešenju, tako da je dozvoljena gradnja dodatnih kvadrata poslovne namene u zoni kod železničke stanice. Formirana je nova parcela za gradnju lamelnog objekta, gde će američka komapnija sagraditi zgradu od preko 55.000 kvadrata bruto prostora. Arhitektonsko rešenje nove zgrade takođe je delo Milana i Vladimira Lojanice, čime su autori pobedničkog rešenja sa konkursa direktno uključeni u dalje oblikovanje.

Kao što smo napomenuli, ukupna bruto površina iznosi preko 55.000 kvadrata, od čega podzemno oko 14.800 m2, a nadzemno oko 39.700 m2 sa još 3.150 m2 na tehničkoj etaži. Neto korisna površina iznosi skoro 36.000m2 na devet nadzemnih i dve podzemne etaže (2Po+Pr+7+Te). Sa zadnje strane objekta (ka železničkom vijaduktu) biće izgrađena servisna saobraćajnica za prilaz podzemnoj garaži sa 440 parking mesta, dok će na otvorenom za zaposlene biti dostupno dodatnih 75 parking mesta.

Spoljna materijalizacija i fasada podržavaju horizontalnu usmerenost volumena objekta. Najupečatljiviji element svakako čini sistem ramova i vertikalnih brisoleja od alukobonda, čija je najveća koncentracija fokusirana ka uglu i središtu železničkog trga, dok se ka drugom kraju fasade osipa. Međutim, zanimljivo je i da promenu u oblikovanju ravanske plastike od alukobonda prati i smena staklene fasadne zavese iza brisoleja, kombinacijom transparentnih i reflektujućih karakteristika panela. Kompozicija zadnje fasade koja je okrenuta ka železničkoj pruzi karakteriše nešto jednostavnija forma sa naglašenim horizontalnim brisolejima.

Ukupna vrednost ove investicije treba da dosegne 90 miliona evra, a kao državni podsticaj projektu iz budžeta je dodeljeno 10.2 miliona evra. Radovi na izgradnji treba da počnu u aprilu, a otvranje NCR kampusa u bloku 42 na Novom Beogradu planirano je početkom 2021. godine.

 

(izvor: beobuild)