Kompleks je nazvan "Sirius", a objekti u okviru njega "Sirius A" i "Sirius B" u skladu sa istoimenim binarnim zvezdanim sistemom. Oba objekta, sa po devet nivoa, imaće ukupno 29.420 m2 na nadzemnim etažama, kao i zajedničku podzemnu garažu na dva nivoa. Garaža će imati 339 podzemnih i nadzemnih parking mesta. Više na urlm.in/twht