Na prodaju je imovina koju čine posebni djelovi poslovne zgrade u privredi, brodogradnji, pomoćne zgrade, kao i oprema za obavljanje djelatnosti.

Javna prodaja imovine stečajnog dužnika biće održana putem prikupljanja pismenih ponuda koje se mogu dostavljati do 8. februara do deset sati i 30 minuta u Privrednom sudu, a javno otvaranje ponuda će se obaviti 45 minuta kasnije.

Na prodaju su posebni djelovi poslovne zgrade u privredi koje čine poslovni prostori površine 480 metara kvadratnih procijenjene vrijednosti 604,8 hiljada eura, poslovni prostor površine 500 kvadrata u iznosu od 630 hiljada eura, kao i poslovni prostori površine 671 kvadrat u iznosu od 845,46 hiljada eura, odnosno 368 kvadrata u iznosu od 436,68 hiljada eura.

Na prodaju je i restoran koji čine poslovni prostori površine 874 kvadrata u iznosu od 442,03 hiljada eura i površine 167 kvadrata u iznosu od 84,46 hiljada eura.

Na prodaju je, između ostalog, remontna, radionička i hala kovačnice, kompresorska stanica, skladište drvene građe, brodoopremni pogon, kao i trafostanice.

Oprema za obavljanje djelatnosti koju čine dokovi, dizalice, mašine, alati, kancelarijski namještaj sve po posebnom spisku, istaknutom na oglasnoj table Privrednog suda i oglasnoj tabli stečajnog dužnika procijena je na 17,02 miliona eura.

Vozni park po posebnom spisku takođe istaknutom na oglasnoj table procjenjuje se na 98,15 hiljada eura.

Za eventualna neslaganja katastarskih podataka sa stanjem na terenu, stečajni upravnik zadržava pravo da poništi prodaju, ne odabere ponuđača ili podatke usaglasi najkasnije do zaključenja ugovora o prodaji.

Pravo na dostavljanje ponuda za kupovinu imovine po tom oglasu imaju svi građani i preduzeća, uz uslov da uplate depozit u iznosu od tri odsto od početne cijene imovine za koju se dostavlja ponuda.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za otvaranje ponuda ako, do naznačenog vremena za dostavljanje ponuda, pristigne makar jedna pismena ponuda.

Kriterijum za odabir ponuda je isključivo najveća ponuđena cijena.

Ukoliko izabrani ponuđač odustane od date ponude, stečajni upravnik će proglasiti kupcem drugog ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom, a koja ponuda nije manja od određenih početnih cijena.

Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača i unovčenju imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik će donijeti najkasnije u roku od pet dana od održavanja javnog otvaranja ponuda.

Odustanak odabranih ponuđača od date ponude ili zaključenja ugovora, ima za posljedicu gubitak uplaćenog depozita.

Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od pet dana od pravosnažnosti odluke o prodaji.

Odabrani ponuđač dužan je da sa stečajnim upravnikom zaključi u propisanoj formi ugovor o kupoprodaji imovine odmah, a najkasnije u roku od osam dana od pravnosnažnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i prodaji imovine.

Imovina koja je predmet prodaje po ovom oglasu može se razgledati svakog radnog dana od 11 sati do 14 sati.

Ročište za ispitivanje potraživanja u stečajnom postupku za Jadransko brodogradilište iz Bijele završeno je usvajanjem konačne liste prema kojoj je priznato 18,49 miliona eura. Sadašnji i bivši radnici Brodogradilišta potražuju oko 1,3 miliona eura.

Stečaj u Brodogradilištu pokrenut je krajem juna na zahtjev PU.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: SEEbiz