Početna cena zakupnine iznosi 244.865,34 dinara mesečno, uvećane za procenat rasta potrošačkih cena na malo dva puta godišnje.

Ponude se podnose najkasnije do 19. januara 2015. godine do 11 časova na adresu opštine Sokobanja ulica Svetog Save 23.

Otvaranje prikupljenih pisanih ponuda izvršiće se 19. januara 2015. godine sa početkom u 11:15 časova u velikoj sali sokobanjske opštine, navedeno je u oglasu.

Zakupac je obavezan da finansira radove, koji imaju karakter investicionih radova, neophodne za stavljanje objekta u funkciju, a za uložena sopstvena sredstva, ima pravo na umanjenje zakupnine u iznosu od najviše 50% od mesečne zakupnine, za period koji odgovara visini uloženih sredstava, bez mogućnosti priznavanja svojinskih prava na nepokretnosti po osnovu ulaganja sredstava. Troškove adaptacije i uređenja, koji nemaju karakter investicionih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, koje zakupac izvodi za svoje potrebe uz saglasnost zakupodavca, snosi zakupac bez prava na naknadu.

 

 

 

 

Izvor: eKapija.com