Učestvujući na okruglom stolu "Ukidanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta", u organizaciji Srpske asocijacija menadžera, Bisić je rekla da naknade za korišćenje građevinskog zemljištra nisu dobro poresko rešenje, a posebno što se njihova visina višestruko razlikuje od opštine do opštine. - Ključne promene u izmenama tog zakona odnose se ne utrvrđivanje osnovice poreza na imovinu, a to će na lokalu biti tržišna vrednost zemljišta, koja će se utvrđivati na osnovu procene lokalne samouprave - najavila je Bisić. Opštine će imati obavezu da jednom godišnje objave tržišnu vrednost zemljišta po zonama na svojoj teritoriji, i na osnovu toga će pravna lica sama obračunavati i plaćati porez na imovinu, objasnila je Bisić. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, Bisić je rekla da će i za tu kategoriju imovine biti primenjen koncept tržišne vrednosti zemljišta što do sada nije bio slučaj, napominjući da će opštine u Vojvodini imati veće prihode od primene novog zakona o porezu na imovinu, nego do sada. Kada su u pitanju fabričke hale i druga imovina pravnih lica, osnovica za porez na imovinu biće tžišna vrednost zemljišta uvećana za knjigovodstvenu vrednost te hale, zgrade, magacina. Bisić je predočila da kada na snagu stupe izmene i dopune zakona o porezu na imovinu, lokalne samouprave biće u obavezi da jednom godišnje javno objave tržišnu vrednost zemljišta po zonama u opštini, a ako to ne učine na vreme primenjivaće se knjigovodstvena vrednost zemljišta kao osnovica za porez. Da bi se kompenzovo gubitak od naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, koja se ukida od 1. januara 2014. godine, osnovica za plaćanje poreza na imovinu morala bi da bude dvostruko veća nego ove godine, procenila je Bisić.