Prema instrukcijama o ulasku vlasnika nekretnina iz Srbije, od 1. novembra dozvoliće se ulazak u Grčku do 400 osoba svakog meseca, licima sa stalnim boravkom u Srbiji, navodi ambasada Grčke u Srbiji.

Uslov za to je da se podnese zahtev za izdavanje specijalne dozvole za ulazak u Grčku.

Zahtev se podnosi elektronski, preko mejla konzularnog odeljenja ambasade Grčke u Beogradu i treba da sadrži dokaz o stalnom nastanjenju u Srbiji (državljani Srbije podnose fotokopiju pasoša), fotokopiju formulara E9 (zasebno za svakog vlasnika) i putno osiguranje koje pokriva korona virus.

Ambasada je navela da je ulazak u Grčku dozvoljen isključivo vlasniku nekretnine, a ne i članovima njegove porodice.

Ulazak u zemlju je moguć avionom, preko Međunarodnog aerodroma u Atini „Elefterios Venizelos“, ili drumskim saobraćajem preko graničnog prelaza „Promahonas“.

Vlasnici su dužni da pri ulasku u Grčku na graničnom prelazu pokažu potvrdu koju izdaje konzularno odeljenje ambasade Grčke u Beogradu, zajedno sa fotokopijom formulara E9, validno popunjen PLF formular i QR kod, potvrdu na engleskom jeziku da su negativni na laboratorijsku kontrolu na virus kovid-19, koji je urađen najviše 72 sata pre ulaska u Grčku.

Izvor: Srbija danas