Kako je za "eKapiju" rekao Jožef Čipa, arhitekta iz Direkcije za izgradnju Subotice i predsednik komisije za izbor radova, ova dva konkursa su prethodnica uzradi plana detaljne regulacije centra Subotice.

- Konkurs bi trebalo da donese rešenje za sređivanje četiri ulice i dva trga, kao i stambeno poslovni objekat koji bi trebalo da se rekonstruiše. Do kraja godine će biti izabrana odgovarajuća rešenja, pa bi sledeće godine trebalo da bude završen plan detaljne regulacije - rekao je Čipa.

Cilj Konkursa za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog bloka je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će odgovoriti na tri osnovna aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki. Pored ovoga, posebno će se vrednovati originalnost idejnog rešenja, tehničko-tehnološko rešenje i funkcionalnost, urbanističko-arhitektonsko rešenje, estetske vrednosti i racionalnost predloženih rešenja.

Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,9 ha, a nalazi se na području između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove. Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Cilj Konkursa za arhitektonsko rešenje uredenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice u Subotici je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će karakterisati originalnost idejnog rešenja, prostorni konfor, funkcionalnost, ekonomičnost, održivost rešenja i primena prirodnih i lokalnih materijala i uspešnost korišćenja potencijala ambijentalnih vrednosti lokacije.

Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja uređenja Trga Republike, Trga Slobode i Korzo ulice je ukupne površine od 5 ha i koje obuhvata područje centra Subotice. Osnovni akcenat se projektnim zadatkom stavlja na uređenje jugoistočne polovine Trga Slobode na kome se trenutno nalazi devastirana fontana van upotrebe i predviđena je za uklanjanje.

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručioca je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 

 

Izvor: eKapija