Visina ove naknade koju vlasnici objekata plaćaju prilikom legalizacije objekata ili za novogradnju, nije promenjena, ali su promenjene zone za koje ove naknade važe.

Umesto dosadašnjih šest, Niš će ubuduće biti podeljen na osam zona. Podela je obavljena u uz korišćenje kriterijuma kao što su komunalna opremljenost određenog dela grada, njegova povezanost sa centrom i kvalitet saobraćajnica na tom području.

Za vlasnike kuća i stanova u prvoj zoni naknada će iznositi 5.900 dinara po kvadratu, u drugoj 5.700 dinara, u trećoj 5.200 dinara, a četvrtoj 4.920 dinara. Naknada za stambene objekte u petoj zoni biće ubuduće 3.940 dinara, u šestoj 1.890 dinara, sedmoj 1.200 dinara i osmoj zoni 945 dinara.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za komercijalne objekte kretaće se u rasponu od 15.740 dinara do 1.210 dinara po kvadratu, za objekte za proizvodne delatnosti u rasponu od 5.900 do 945 dinara, a za sve ostale objekte u rasponu od 5.900 do 945 dinara.

Prema odluci Gradskog veća vlasnicima objekata koji obračunati iznos naknade plade odjednom biće odobren popust od 30%, a onima koji u svojim proizvodnim objektima zaposle više od 30 radnika, biće odobren dodatni popust od 20%.

Za objekte koji nemaju dovoljan broj parking mesta, a pri tom su ti objekti građeni bez građevinske dozvole ili se tokom izgradnje odstupilo od građevinske dozvole, vlasnici će ubuduće morati da plate prilikom legalizacije i dodatnih 600.000 dinara po svakom nedostajućem parking mestu.