Prema podacima Beogradskog istraživačkog foruma, tokom 2013. ukupan zakup poslovnog prostora beleži porast od čak 30% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je oko 50.000 kvadrata izdato od agencija.

S obzirom na to da se u 2014. godini očekuje samo manje povećanje ponude za 7.500 kvadrata, i da je krajem 2013. godine stopa raspoloživog prostora dostigla najniži nivo za poslednje tri godine od 12%, realno je očekivati da će se pozitivan trend rasta zakupa nastaviti i u 2014, uz stabilne cene zakupa i jednocifrenu stopu raspoloživog prostora do kraja godine, navedeno je u saopštenju.

Značajno povećan procenat zakupa poslovnog prostora definitivno je posledica pozitivnije klime na tržištu. Indikativno je takođe da se i u 2013. nastavio trend obnovljenog interesovanja internacionalnih kompanija, prevashodno iz domena izvoznih usluga, koje se sve više opredeljuju upravo za našu zemlju kao regionalni centar iz koga dalje mogu pokriti tržišta jugoistočne i centralnoistočne Evrope - izjavio je Goran Živković, zamenik direktora kompanije "CBS International".

Ukoliko se osvrnemo na druge segmente tržišta, pojačana aktivnost na strani investitora, ali i kupaca/zakupaca je de facto primetna i govori u prilog pre svega stabilnosti cena i poverenja, što će i ohrabriti nove investicije u godinama koje dolaze. Naime, broj izgrađenih stanova je u protekloj godini premašio rekordnih 8.000 izgrađenih jedinica, što nije zabeleženo ni u najaktivnijem periodu pre krize, zahvaljujući kako investicionim aktivnostima države tako i domaćim i stranim investitorima - piše u saopštenju beogradske kompanije.

Ipak, najaktivniji segment tržišta u protekloj godini sa inače i najvećim potencijalom za dalji razvoj je tržište maloprodajnih prostora, o čemu govori i sve veće interesovanje stranih i domaćih investitora. Imajući u vidu nerazvijenost upravo ovog dela tržišta u poređenju sa regionom, kao i promenjene ekonomske prilike, investitori se sve više opredeljuju za koncept retail parkova s obzirom na niže troškove ulaganja i kraći vremenski period izgradnje.

Primeri ovakvog koncepta su "Aviv Park" Pančevo (izgrađenih 23.000 kvadrata), "Big CEE" Novi Sad (izgrađenih 34.000 kvadrata), "Fashion Park" Inđija (izgrađenih 15.000), dok je nekoliko sličnih projekata u najavi ili već u izgradnji poput tržnog centra "One" u Zemunu površine 15.000 kvadrata, izraelskog investitora IBC, "Capitol parka" u Šapcu na površini od skoro 10.000 kvadrata, "Vivo shopping parka" u Jagodini takođe od 10.000 kvadrata i "Aviv Parka" Beograd na 11.000 kvadrata koji kreće sa gradnjom na Zvezdari u drugoj polovini godine.

 

Source: ekapija.com

Publisher: ekapija.com