Mnoge kompanije su odlučile da iskoriste upravo ovaj trenutak za redizajn, adaptaciju ili preseljenje svojih kancelarija? Iz tog razloga smo odlučili da razgovaramo sa gospodinom Zoranom Arsovom, partnerom direktora iz kompanije Delight Office Solution, kompanije koju sve više vidimo u ulozi partnera velikim međunarodnim i domaćim kompanijama u transformaciji njihovih kancelarija.

1. Radite od kuće ili radite iz kancelarije. Koji model rada preferirate i zašto?

Uprkos činjenici da čitamo najave o opadajućem značaju kancelarije kao primarnog mesta za rad, siguran sam da će kancelarija i ubuduće igrati nezamenljivu ulogu u poslovanju. U poslednjih nekoliko meseci postalo je jasno da je rad od kuće zaista moguć - čak i na nekim poslovima koje smo tradicionalno vezali isključivo za kancelarije. Ali pitanje je - po kojoj ceni? Ako mene lično pitate, rekao bih da preferiram, individualan posao (koji zahteva tišinu i koncentraciju) raditi od kuće. Ali kada je reč o stvaranju nove vrednosti, novih ideja, saradnji sa kolegama, kancelarija je i dalje nezamenljiva. Takođe ne mogu da zamislim kvalitetnu integraciju novih zaposlenih ili unapređenje zaposlenih na rukovodećim mestima bez dolaska u kancelariju.

2. Delight Office Solution je dizajnirao i aktivno učestvovao u opremanju mnogih kancelarija širom regiona. Po vašem mišljenju, kako će kriza izazvana pandemijom Covid-19 uticati na organizaciju kancelarijskog posla?

Savremene kancelarije, ali one koje smo poznavali pre pandemije, imale su nekoliko karakteristika koje će u budućnosti morati da se promene. Počnimo sa činjenicom da su kompanije često primenjivale tzv. Kancelarije „otvorenog plana“, što im je u teoriji omogućilo da uštede prostor, a istovremeno usmeravaju zaposlene na veću saradnju. Takve kancelarije imaju veliku gustinu zaposlenih po kvadratnom metru. U nekim slučajevima nekoliko zaposlenih deli isti posao (na primer, u slučaju prodavaca, koji su često van kancelarije). Kancelarije su dizajnirane za sve pokretnije radnike koji nisu nužno povezani sa radnim mestom. Zajedničke prostorije su takođe bile vrlo gusto dizajnirane, sa stambenom estetikom koja podseća ljude na udobnost njihovih domova. U pandemiji, kompanije treba da razmišljaju o budućnosti kroz tri vremenska horizonta: nazovimo ih danas, sutra i budućnosti. Kratkoročno, danas, kada dobar deo zaposlenih radi od kuće, treba preduzeti korake za opremanje postojećih kancelarija pregradama, uvođenjem protokola dezinfekcije, naizmeničnim posetama kancelarijama i slično. Srednjoročno, sutra bi kancelarije trebalo dizajnirati uzimajući u obzir 3 principa: smanjena gustina radne stanice i promenjena geometrija radnog mesta (orijentacija) - tako da izbegnemo suprotstavljanje radnih stanica. Treći princip je razdvajanje - postavljanjem frontalnih i bočnih barijera, kao i privremenih uklonjivih barijera tokom same epidemije. Dugoročno, u budućnosti će biti vredno planirati kancelarije koje su prilagodljive, mobilne - koje se lako mogu prilagoditi promenama. To su kancelarije koje nisu zasnovane na bilo kom pojedinačnom stanju životne sredine. Uzimaju u obzir ne samo okruženje, već i dobrobit zaposlenih - fizičku, emocionalnu, kognitivnu.

3. Kako nova situacija sa pandemijom Covid 19 utiče na vašu trenutnu prodaju i da li primećujete različite zahteve kupaca?

Mislim da za sve naše kompanije u regionu, ne samo u Hrvatskoj, ne bi moglo biti boljeg trenutka da se spremno suočimo sa krizom, da se ova situacija morala dogoditi. Prethodnih godina aktivno smo radili na proširivanju ponude sa najboljim svetskim proizvođačima i proširivanju aktivnosti nekim aktivnostima koje, recimo, nismo imali u svojoj ponudi pre samo 3-4 godine. Ove godine očekujemo organski i stabilan rast na svim tržištima. Veliko mi je zadovoljstvo videti da nam klijenti ukazuju sve više poverenja, da očekuju više od nas. To garantuje da smo zaista dobro radili svih prethodnih godina. Da bismo ispunili njihova očekivanja u budućnosti i u ovoj, recimo neobičnoj godini, nastavili smo da širimo svoj tim i trenutno imamo 64 zaposlena u regionu. Paralelno sa povećanjem broja zaposlenih, investirali smo i u naš novi CRM i ERP sistem, čime smo u potpunosti digitalizovali svoje poslovanje. Od našeg partnera Steelcase iz prve ruke dobijamo informacije koje nam pomažu da stvorimo kancelarije koje će ispuniti nova očekivanja kancelarije, i tako nam je, siguran sam, omogućiti da zadržimo vodeću poziciju na svim tržištima na kojima poslujemo.

4. Svetska ekonomija posle krize?

Bilo koji poremećaj ove veličine je šok za svetsku ekonomiju. Šok nikada nije prijatan kada se desi i ostavi posledice, posebno kratkoročno, a posebno kada je reč o ljudskim životima. Ali treba pogledati i drugu stranu medalje. Kriza je ubrzala inovacije do te mere koju smo do juče smatrali nemogućom. Kriza je ubrzala digitalizaciju društva i gotovo sve aktivnosti - za šta bi nam inače nedostajala motivacija, a trebalo bi mnogo puta duže. Danas znamo da digitalizacija nema alternativu, jer ne možemo znati da li će se ponoviti slična kriza, sa kojom ćemo, poučeni iskustvom, biti spremniji. Svetska ekonomija će se oporaviti, jer posle svih prethodnih kriza u to nema sumnje.

5. Postoje li novi trendovi u organizaciji radnog okruženja i poslovnog prostora kao takvog?

U istraživanju koje je sproveo Steelcase, svetski lider u istraživanju kancelarijskih trendova i kancelarijske opreme, čije proizvode Delight predstavlja isključivo za čitav naš region, uspostavili su nekoliko principa za planiranje sigurnih kancelarija budućnosti. Prva ističe da je potrebno proširiti ekosistem (ponudu) mesta na kojima se može raditi. Taj ekosistem mora ljudima ponuditi veći izbor gde će raditi i direktniju kontrolu nad radnim okruženjem. Može da uključuje kućne, manje satelitske (dislocirane) kancelarije odvojene od glavne lokacije, covorking lokacije, rad na tzv. „Treća mesta“ kao što su kafići, restorani (kada to uslovi dozvole) i slično. Drugi princip stavlja u fokus dinamičnost, prilagodljivost i fleksibilnost radnih stanica. Ljudi moraju biti u mogućnosti da svoj posao prilagode različitim aktivnostima koje obavljaju tokom dana. Sav nameštaj treba da bude mobilan. Treći princip ukazuje na neophodnost dobrog balansiranja grupnog i individualnog rada, prostor bi trebalo da obezbede i jedni i drugi. Timovi efikasnije dolaze do rezultata. Ali njih čine pojedinci kojima je potreban prostor i vreme za razmišljanje i fokus. Četvrti princip ističe činjenicu da svi prostori za saradnju moraju postati još bolji. Moraju da postanu sigurniji, inspirativni i istovremeno visoko produktivni. Nije prihvatljivo imati prostore za neformalnu saradnju koji zjape prazni. Konačno, digitalna i fizička saradnja moraju biti nesmetane i istovremeno omogućene, u nekoj vrsti veze, što uopšte nije lako. Saradnja na daljinu je budućnost, ali takođe je potrebno nadgledati upotrebu fizičkog prostora, kako bi se videlo kojih je prostora manje, a kojih se više traži. To će nam omogućiti da ispravimo neiskorišćene zone koje imamo u kancelarijama, u realnom vremenu