U cilju stvaranja novog stambenog naselja sa pratećim sadržajima između Žarkova i Železnika, Skupština Beograda usvojila je Nacrt plana detaljne regulacije naselja Savska i Jezerska terasa, na opštini Čukarica.

Površina obuhvaćena planom iznosi 540,7 ha. U oko 1.143 stambenih jedinica sada živi približno 3.300 ljudi, a planirano je da u 17.342 jedinica stanuje više od 50.000 stanovnika.

 

Prostorni plan je podeljen na osam celina - Savska terasa, Jezerska terasa 1, Jezerska terasa 2, Aluge, Bele vode, Sportsko-rekretivna zona 1, Sportsko-rekreativna zona 2, i Čitački potok.

 

 

 

 

Izvor: eKapija.com