Poslednji popis o brojčanom stanju kompanija u svetu brojio je nešto više od 200 miliona. Toliki broj kompanija na svetu puta broj poslovnih jedinica tj kancelarija i broj zaposlenih možemo slobodno reći da je to jedan poslovni gigant koji može imati mrežu poslovanja svugde po svetu.

Osnovna jedinica

Osnovna jedinica svakog poslovanja je kancelarija, bilo da se bavimo sopstvenim biznisom, radimo u nekoj kompaniji ili smo freelancer nama je potrebno mesto sa kog ćemo našu sposobnost pretočiti na posao na kom radimo. Česta pojava je pogotovo u velikim gradovima i poslovnim centrima nemogućnost pronalaženja adekvatnih radnih prostorija. Današnjica i novi standardi poslovanja su nametnuli i otvorili nova tržišta da bi olakšali poslovnim ljudima u snalaženju i pronalaženju onoga što nama treba.

U ekspanziji su trenutno random radna mesta i coworking kompanije koje izlaze u susret svim poslovnim ljudima u kojoj god zemlji se našli. Kancelarija info je jedna od takvih kompanija koja deli sve informacije potrebne za jedan novi način poslovanja. Na sajtu se mogu pronaći sve važne informacije kako u našoj zemlji tako i u regionu.

Poslovni imidž

Ono što je najbitnije za vaš posao možda je zanemarljivo za neke druge grane poslovnosti i delatnosti. Potreba jedne knjigovođstvene agencije i firme koja se bavi špedicijom nisu iste, prostor koji im je potreban i lokacija su totalno drugačiji. Sve potrebe jednog ozbiljnog preduzeća mogu se osnovnim parametrima definisati i odrediti šta je primarno. Kada se pronađe adekvatan objekat valja ga urediti po standardima prilagodljivim za zaposlene

Ergonomske kancelarijske stolice, kancelarijski stolovi, pregradni zidovi, mesta za odlaganje dokumenata. Kancelarijski prostor je jednako bitan kao i kancelarijsko uređenje, dva glavna momenta koja diktiraju vaše predstavljanje u poslovnom svetu.

Najbrojnije kompanije u svetu su one koje se bave uvozom i izvozom, onda ide konsalting pa nakon toga brojčano stanje varira od mesta do mesta u svetu. Potrebe za uvozom i izvozom su svugde prisutne, kao i savetovanje o što boljem plasiranju.

Iako je današnji čovek prepun informacija, posluje na više tržišta i u stalnom procesu edukacije, postoje firme koje su spremne da odgovore na njegove potrebe. Proces promene, ponude na tržištu poslovnosti se non-stop menja i proširuje tako da nismo ni svesni celokupne slike postojanja novih firmi i alata koje oni nude. Bitno je da u trenutku naše potrebe imamo na koga da se oslonimo, naše je da istrajemo u onom što radimo.