To je izjavila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na konferenciji za novinare, navodeći da prosečna kamatna stopa na kredite u domaćoj valuti sada iznosi 8,8 procenata.

 

Prema njenim rečima, centralna banka je u maju 2013. godine počela ciklus smanjenja referentne kamatne stope, od kada je smanjena za 7,5 procentnih poena.

 

Referentna kamatna stopa trenutno iznosi 4,25 odsto. 

 

Iz statistike koju je iznela Tabakovićeva proizilazi da su poslovne banke smanjile kamate i više nego što je to bio tempo obaranja referentne kamate NBS. 

 

Tabakovićeva je navela i da su prosečne kamate na kredite u evrima snižene ali nešto manje i to za 2,8 procentnih poena, tako da su one sada na prosečnom nivou od 4,4 odsto. 

 

Uticaj na smanjenje kamata u evrima imala je pre svega politika ECB i pad euribora ali je zasluga i monetarne politike Srbije, navela je Tabakovićeva. 

 

Sa druge strane za pad cene zajmova u nacionalnoj valuti zaslužna je skoro isključivo politika NBS i fiskalna politika zemlje, istakla je guvernerka. 

 

Ona je posebno naglasila da to nije posledica nikakvih srećnih okolnosti, kako neki domaći kritičari tvrde već je zasluga monetarne politike, fiskalne konsolidacije, kontrole inflacije i stabilne domaće valute

 

 

 

 

 

 

Izvor: http://www.b92.net/