Izgradnja tih sadržaja uslovljena je dogradnjom prve odbrambene linije, što znači da se tek nakon dogradnje nasipa i kejskog zida može pristupiti realizaciji planiranih sadržaja u priobalju, vidi se iz dokumenta pod nazivom Кonceptualni okvir plana generalne regulacije prostora između primarnog odbrambenog nasipa uz kasarnu rečne flotile i ribarskog ostrva u Novom Sadu koji se nalazi na javnom uvidu od 19. januara do 2. februara. 

Dogradnja prve odbrambene linije odvijaće se u dve faze, prava bi obuhvatala i najveći deo predmetnog prostra, dok bi druga obuhvatila manji deo predmetnog prostra (planirani parking), predviđa konceptualni okvir.

Naručilac izrade ovog dokumenta je firma „Uni Galens“ iz Novog Sada.

Konceptualni okvir predviđa da će Planom generalne regulacije prostora između primarnog odbrambenog nasipa uz kasarnu Rečne flotile i Ribarskog ostrva u Novom Sadu biti obuhvaćen deo građevinskog područja površine približno 22,50 hektara.

Prostor se nalazi u južnom delu bačke strane, u priobalju na levoj obali Dunava, na prostoru između primarnog odbrambenog nasipa uz kasarnu Rečne flotile i Ribarskog ostrva.

„Područje Кameničke ade, Ribarskog ostrva, prostor nekadašnjeg brodogradilišta i industrije na levoj obali Dunava, kao i područje u okruženju ušća Кanala Dunav-Tisa-Dunav u Dunav, sa leve i desne strane obale, pružaju mogućnost za uređenje i realizaciju novih sportskih, rekreativnih, turističkih sadržaja i opštegradskih centara uz Dunav koje će podržati ekološku, ekonomsku, socijalnu i kulturnu ravitalizaciju priobalja“, piše u objavljenom dokumentu.

Realizacijom planiranih sadržaja, Novosađani će dobiti kvalitetan izlazak na reku, sa raznovrsnim sportsko-turističkim sadržajima, dok će na prostoru starog brodogradilišta i sadašnje kasarne rečne flotile, biti formirani kompleksi sa stambenim i poslovnim sadržajima, okruženi javnim prostorima, u okviru kojih će se nalaziti šetališta, ozelenjene površine i biciklističke staze, i koja će biti pristupačna svim građanima, navodi se.

Zgrade i do 20 spratova

U budućem kompleksu za stanovanje i poslovanje su predviđeni objekti do 14 spratova, a kako se dalje navodi, određeni objekti (poslovni objekti – banke, administrativni objekti različitih kompanija, osiguravajuće kuće, hoteli ) mogu da preuzmu ulogu prostornih repera, odnosno da imaju višu spratnost (do 20 spratova).

Pored Beograda, Novi Sad predstavlja gradski centar najvišeg stepena urbanizacije u Srbiji, a svojim geografskim položajem, na raskrsnici važnih međunarodnih puteva, saobraćajnim vezama, razvijenim sadržajima (ostvarenim visokim nivoom koncentracije javnih službi, trgovinskih kapaciteta i drugih sadržaja) ima velike potencijale za razvoj kao makroregionalni centar u okviru šireg gravitacionog područja, objašnjava se u dokumentu.

Usled razvoja i širenja grada dolazi do potrebe za formiranjem „novih centralnosti“ u gradovima – odnosno u savremenom gradu sve češće dolazi do ukidanja podela na centar i periferiju. 

„Dislociranjem postojećih industrijskih objekata na levoj obali Dunava, stvaraju se nove mogućnosti za korišćenje i uređenje priobalja. Planiranjem atraktivnih sadržaja u priobalju povećava se kvalitet života stanovnika ali se stvara i prilika za privlačenje novih investicija i realizaciju kapitalnih projekata“, piše.

Portal 021 podseća da aktivisti i lokalni opozicionari godinama unazad protestuju protiv gradnje ovog „opštegradskog centra“ koja zahteva i seču drveća na Šodrošu i Kameničkoj adi.

Više puta su organizovani protesti, neki od njih završili su se i nasiljem i hapšenjima, a desetina ekoloških aktivista je neko vreme i kampovala na Šodrošu kako bi sprečili seču.