Potražnja kancelarijskog prostora

 

U prvom kvartalu 2015. godine zabeležen je porast aktivnosti koja je ukupno iznosila 21.566 m2. U poređenju sa prethodnim kvartalom predstavlja povećanje od oko 8%. Razlog tome su dve veće transakcije koje su se desile na tržištu uključujući transakciju obnove prostora u sektoru osiguranja kao i zaključivanje ugovora o zakupu u fazi izgradnje u sektoru telekomunikacija.

 

Kao i tokom prethodnih kvartala, većina transakcija se dogodila na Novom Beogradu, oko 82%, dok je ostatak realizovan u centru i širem delu grada. Od ukupnog broja transakcija oko 38% aktivnosti se odnosi na obnovu postojećeg zakupa, 27% na zakup u fazi izgradnje (predzakup), 22% na nove transakcije, 7% na preseljenje i preostalih 5% na proširenje postojećeg prostora. Zabeleženo je ukupno 23 transakcije, sa prosečnom zakupljenom kvadraturom od 938 m2.

 

Analiza po sektorima kaže da je sektor osiguranja najjači sa 35% učešća, praćen sektorom telekomunikacija sa 28% i IT sektorom sa 20%. Ostatak tražnje je raspoređen među sledećim sektorima: javni sektor, potrošna dobra, farmaceutska industrija, transport, proizvodnja, mediji, profesionalne usluge i drugi.

 

Cene zakupa i stope prinosa poslovnog prostora A klase na najboljim lokacijama

 

Cene zakupa poslovnog prostora A klase na najboljim lokacijama tokom prvog kvartala 2015. godine su ostale stabilne u odnosu na prethodni kvartal i variraju između 15 EUR i 17 evra po metru kvadratnom mesečno dok su procenjene stope prinosa iznosile između 9% i 9,5%.

 

 

 

 

Izvor: eKapija.com