Eksplozija rada na daljinu, pojava fleks-kancelarija, nova organizacija prostora: mesto kancelarija u ekonomiji posle Covid-19 je očigledno pod znakom pitanja.

Hipoteza o direktnom napuštanju njegove upotrebe od strane kompanija očigledno nema smisla. Pročitajte više!