Šta predstavlja Tražim kancelariju

Naša funkcija za pretaživanje kancelarija je jedinstvena na lokalnom nivou. Ova funkcija se bavi procesom pretrage kancelarija. Niste vi ti koji treba da traže kancelarije ili da pitaju za ponude jednu po jednu od ponuđenih poslovnih zgrada, već se poslovne zgrade bore oko Vas! Vi kažite gde, za koliko i koji tip kancelarije tražite i naš sistem će poslati Vaš zahtev na sve poslovne zgrade koje zadovoljavaju Vaše kriterijume.

Ko može postavljati?

Svako može postavljati potrebne pretrage kancelarija na našem portalu, samo je potrebno da se registrujete.

Ko prima zahtev?

Sve poslovne zgrade koje zadovoljavaju Vaš kriterijum pretrage kancelarija će primiti Vaš oglas!

Koja je prednost postavljanja oglasa Tražim kancelariju?

Uz pomoć ovih funkcija poslovne zgrade se bore oko Vas! Na osnovu Vašeg kriterijuma pretrage poslovne zgrade koje zadovoljavaju kriterijume će stupiti u kontakt sa Vama. Možete znatno umanjiti izbor poslovnih zgrada.

Kako mogu da tražim/filtriram u pretraživaču postavljenih kancelarija?

Možete oblikovati pretragu na osnovu datuma, kancelarijskog prostora i grada.