Šta je uključeno u PR zgrade?

PR Zgrade osigurava našem registrovanom Partneru publikaciju svežih vesti i transakcija vezanih za njihove komapnije i poslovne zgrade.

Gde mogu pogledati najnovije vesti i transakcije?

Učitane novosti pojavljuju se u kvadratnom prosoru za novosti na početnoj strani, na listi podataka povezanih poslovnih zgrada i listi podataka Vašeg partnera, ako ih ima. Transakcije se pojavljuju u meniju Transakija na portalu, na listi podataka povezanihh poslovnih zgrada i listi podataka kompanije Vaših partnera,ako ih ima.

Učitane vesti i transakcije se pojavljuju automatski?

Ne, pre aktiviranja Vaših vesti i transakcija naše kolege će verifikovati sadržaj. Ako sadržaj zadovoljava naše zahteve može se direktno pojaviti na portalu.