Tip kancelarijske transakcije

Posto je 2 različita tipa transakcije: pri iznajmljivanju i prodajne transakcije.

Šta predstavlja transakcija pri iznajmljivanju?

Transakcije pri iznajmljivanju predtavljaju najamninu u kvartalnom preiodu. Postavljanje transakcija je besplatno, ali registrovanje je potrebno! Transakcije se pojavljuju u meniju transakcija na portalu., u sektoru portala za poslovne zgrade, u sektoru informacija sa tržišta kancelarija kao i u listi podataka kompanija koje su u vezi sa transakcijom.

Šta predstavlja prodajna transakcija?

Prodajne transakcije prikazuju prodaje poslovnih zgrada. Postavljanje transakcija je besplatno, ali registrovanje je neophodno! Transakcije se pojavljuju u meniju transakcija na portalu, u sektoru portala za poslovne zgrade, u sektoru informacija sa tržišta kancelarija kao i u listi podataka kompanija koje su u vezi sa transakcijom.

Ko može postaviti transakcije?

Svako može postaviti transakcije na našem portalu, samo je potrebno da se registrujete.

Koliko je vredno postavljati transakcije na našem portalu?

Transakcije prikazuju faktor aktivnosti na tržištu kancelarija. Za najmodavce to su reference i reklame, kao i za agencije za iznajmljivanje, koje u isto vreme dokazuje njihovo znanje i talente.

Kako mogu naći/obvlikovati transakcije?

Možete oblikovati vašu pretragu između transakcija koje se pojavljuju na našem portalu na osnovu nekoliko kriterijuma, kao što su datum, veličina, poslovne zgrade, agencije, zakupci.