Zašto je vredno registrovati se na naš portal?

Vredno registrovati se bilo da tražite kancelariju, ili želite da iznajmite poslovnu zgradu pa čak i da pružanje usluga koje su vezane za tržište kanelarija i želeli biste da ih predtavite ciljanim grupama. Nakon registracije naše usluge su biće Vam dostupne, što će dosta podpomoći da privučete ciljane grupe.

Koji tip kompanije možete registrovati?

Svai tip kompanije koji se tiče tržišta kancelarija ili je u vezi sa njim, bilo da su kompanije koje traže kancelariju, ili reklamiraju svoje usluge kao menadžeri postrojenja, kancelarijski nameštaj, savetnici, investicioni fondovi, banke, pravne firme, menadžeri aktima, ili najmodavci.

Koji tipovi usluga su dostupni registovanim kompanijama?

Kompanija dobije određenu funkciju na osnovu kompanijskog interesa,naime: - dolazni zahtevi, rukovanje unutrašnjim porukama - praćenje konkurentnih poslovnih zgrada - upoređivanje poslovnih zgrada Još više: - učitavanje transakcija - učitavanje novosti (nije jednako sa PR člancima) - učitavanje, reklamiranje imovine - prikazivanje liste podataka kompanija, reklamiranje profila kompanije - učitavanje ponuda za posao - interface ličnih korisničkih admina

Gde možemo prijaviti kompaniju?

Preko modula za prijavljianje u desnom gornjem uglu portala.

Koja je cena registrovanja kompanije?

Na osnovu potreba kompanije dostupna su 2 vrste paketa.

Kako mogu učitati logo svoje kompanije?

Logo kompanije može biti učitan preko korisničkog admina portala, gde se možete se prijaviti sa odabranim detaljim tokom procesa registracije. Klikom na ''Detalji o kompaniji'' meni, možete pronaći ''Učitaj logo'' meni odmah desno od imena kompanije.

Šta bi trebalo da uradim ako ne dobijem aktivacioni email?

Molimo Vas kontaktirajte nas preko telefona ili preko e-maila kako biste prevazišli Vaš problem što pre.

Kako se mogu prijaviti u slučaju zaboravljanja lozinke?

Možete pitati za novu lozinku uz pomoć funkcije ''Zaboravljena lozinka'', koji je u delu kada se prijavljujete u gornjem desnom uglu portala.